Izakhamuzi zincedisa ukwakha indlu yabongikazi

Lucy Maphosa

Izakhamuzi zeMzingwane District esigabeni sesithathu (Mawabeni) seziqale uhlelo lokwakha izindlu zabongikazi. Omama labobaba besigaba lesi bakhuthazwa ludubo obelubhekane labongikazi.

Ukuswelakala kwezindlu zabongikazi bekuletha ubunzima bokwenza umsebenzi wabo njengoba bebengala ndawo ehlanzekileyo yokuhlala. Ukusebenza kwabantu ndawonye kuyinto ebingavamanga ukwenziwa yizakhamizi zeMawabeni.

Ukusungulwa kohlelo olokwakha izindlu kuqale nyakenye lapho abantu abenze umhlangano lapho okwetheswa isivumelwano sokuthi kwenziwe uhlelo lolu.  Abakhokheli labo bayasiza ngokwakhiwa kwendlu yabongikazi besigabeni.

Lokhe kusungulwe uhlelo lolu, izakhamuzi sezenelise ukwakha isivala bhokisi sezindlu zabongikazi. Isikhuthazo esimqoka ngesingabe sasithola kumfundiso eyayivela kunhlanganiso eye Women’s Institute for Leadership Development (WILD) yona eyaletha ulwazi lwamalungelo ethu.

Interpretation

UMzingwane District Ward 3 (Mawabeni) communities have taken up initiatives of constructing houses for their local nurses. The collaborative effort was introduced sometime last year when community members observed that their access to public social service delivery was being curbed by a shortage of adequate structures for their nurses. Since the inception of the program, community members have gone as far constructing the foundation.

Profile

Lucy Maphosa is an enthusiastic writer who is keen on community development. She is a beneficiary of the Women’s Institute for Leadership Development (WILD) Ward Advocacy Committee. Maphosa is among a number of women who were trained on Citizen Journalism.

 

674 total views, 1 views today

Leave a Reply